Pugu funktsionaalsuse pakett Mini
nt erateenuste haldamiseks
  • juhirolli õigustega isik saab sisestada hinnakirju;
  • juhirolli õigustega isik saab lisada töötajaid koos erialade ning ligipääsuõigustega;
  • saab sisestada kliente ning salvestada kliendi kohta andmeid;
  • kõik asutuse installatsioonile ligipääsuõiguseid omavad töötajad omavad ligipääsu kõigile loodud klientidele ja nende andmetele;
  • rahastusotsuseid kliendile süsteemis looma ei pea - teenuseid saab otse süsteemi kanda ilma rahastusotsuseta;
  • kliendile osutatud teenused ning nende üksikdetailid salvestatakse salvestatakse maha andmestikku (kliendipäevikusse) vastavalt loodud hinnakirjadele ja neis olevatele teenustele;
  • kliendi kohta salvestatud teenuste osas saab väljastada arveid.