Nõustamisel oleva kliendi osas võimaldab Pugu:

 • kliendi andmete säilitamist;
 • kliendipäeviku (andmestiku) täitmist;
 • kliendile vaba oleva ressursi kasutuse planeerimist ning ülevaadet nõustamisteenuste ja spetsialistide tarbeks kuluva osas;
 • juhtumipõhist ülevaadet kliendile osutatavatest teenustest;
 • ülevaadet koos meenutustesüsteemiga kehtivust kaotama hakkavate oluliste tähtaegade osas;
 • kliendifailide üleslaadimist turvaliselt.

Pugu broneerimissüsteem on online-lahendus kliendile, 
kus ta näeb seansside aegu ja saab ka uusi broneerida. 

Pugu vähendab topeltbroneeringuid ning võimalikke
veatekkeohte korduvast andmesisestusest.

Klient ise saab Pugus:

 • luua uusi broneeringuid eesti, vene ja inglise keeles;
 • näha eesseisvaid ja juba toimunud broneeringuid;
 • broneeringu loomisel saab klient vastavas keeles broneeringu kinnituse e-posti aadressile.

Pugu broneerimissüsteemis:

 • näevad kõik osalised eesseisvaid ja juba toimunud broneeringuid;
 • kajastuvad broneeringud lisaks ka asutuse, spetsialistide ja ruumikalendrites ning kliendipäevikus/andmestikus;
 • saab töötaja e-posti teel kinnituse, kui tema juurde broneeritakse läbi online-lahenduse aeg.