Nõustavale spetsialistile võimaldab Pugu:

  • iseteeninduse abil siseneda töökeskkonda igal ajal ja igal pool;
  • kohtumisi ja koormusi planeerida ühtses asutuse-üleses süsteemis;
  • omada ülevaadet pooleliolevatest tööülesannetest;
  • täita dokumentatsiooni;
  • e-posti teel kinnituse, kui tema juurde broneeritakse läbi online-lahenduse aeg.