ELLUVIIJAD


Pugu arendamiseks tuleb ideid ja mõtteid kõikidelt koosloojatelt ehk Pugu kasutavatelt asutustelt.
Ideede lihtsustamises ja elektroonilisse keskkonda paigutamises tulevad aga just Kadri ja Siim appi, et ideed ka rakendusse jõuaksid!

Kadri Vilgats
Pugu hunt kriimsilm

Kadri on meie maja Hunt Kriimsilm - Pugu üks loojatest, turundaja, tootejuht, müügimees, ärikonsultant, sekretär, tarkvara testija ja kõik, mis sinna vahele veel jääb.

Kadri suhtleb Pugu koosloojatega, kes annavad sisendi infosüsteemi arendamisesse, ning "tõlgib" kogutud ideed IT-keelde. Veel teeb ta tihedat tööd Sotsiaalkindlustusameti ja Töötukassaga erinevates pilootprojektides ja töötubades - et valdkond, eesotsas Puguga, ikka selgemaks ja lihtsamaks areneks.

Alates 2016. aastast on ta rehabilitatsiooniasutuses Papaver arendanud teenuseprotsesse, asutuse struktuuri ja laienemist ning kvaliteeti.

Kadri on ka rehabilitatsioonivaldkonna eestkõneleja. Lisaks artiklite kirjutamisele on ta mh esinenud Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni 6. kongressil ja tutvustanud 2019. aasta sügisel Sotsiaalkindlustusameti kvaliteediseminaridel Papaveri juhtumikorralduslikke tööprotsesse.

Selline lai kogemuspagas ja tänaseni tihe töö praktikuna on andnud unikaalse perspektiivi ka Pugu arendustes.

Taustal vaimustub ta avaliku elu protsessidest ning ühiskondlikest kultuurimustritest, mis sai konkreetsema vormi endale ülikoolipäevilt antropoloogia ja rahvusvaheliste suhete õpingute näol. Ja muidu meeldivad talle loomad rohkem kui inimesed.Siim Rebane
Pugu süsteemiarhitekt, arendaja

Siimu huvi arvutite ja täpsemini programmeerimise vastu sai alguse juba lapsena, kuid töötanud on ta selles valdkonnas alates 2007. aastast. Kogemust on kogunenud nii programmeerija, vanemarendaja kui ka arhitekti rollides tervishoius, panganduses ning erinevates personali haldamise ja müügisüsteemides.

Pugu kampa lõi Siim samuti kohe alguses, kui nägi sotsiaalvaldkonnas veel keerulisemat olukorda kui oli kogenud tervishoius. :) Siis ta tundis, et saab oma oskustega valdkonna bürokraatia haldamisele kaasa aidata.

Pugus juhib Siim arendusmeeskonda ja aitab hoolitseda, et Kadri "tõlgitud" ideed elektroonilises keskkonnas ka päriselt tööle hakkaksid.

Lisaks Pugu arendamisele viib ta läbi tehnilisi tööintervjuusid arendajatele ning java-teemalisi koolitusi, kus rõhub praktiliste oskuste omandamisele.

Vabal ajal meeldivad talle kõige rohkem ta enda lapsed.