Pugu on loodud praktikutelt praktikutele.

Pugu edasi arendamisel on oluline osa ka liitunud asutustel - koosloojatel - kelle vajadustele tuginedes luuakse uusi lahendusi, mis võimalusel on abiks ka teistele asutustele.       

Meie koosloojad on: