Asutust juhtivale personalile võimaldab Pugu:

  • omada ülevaadet asutuse rahavoogudest erinevate rahastusallikate, teenuste, spetsialistide ning klientide põhiselt;
  • omada ülevaadet töötajate koormusest ja palgatabelist reaalajas;
  • hõlbustada juhtumikorralduslike printsiipide kasutamist asutuse tööprotsessides;
  • kehtestada mitmekesist hinnakirja süsteemi;
  • koostada ja väljastada mõne liigutusega arveid.


Nõustamisteenuse kvaliteet

Edasistes arengutes püüdleme selle poole, et asutusel tervikuna oleks teenuse osutamise kvaliteedi tõendamine rahastajatele lihtsam ja aega kokku hoidev. Sellel eesmärgil teeme ka rahastejatega tihedat koostööd, et loodu riiklike tingimustega kooskõlas oleks.