Asutust juhtivale personalile võimaldab Pugu:
  • omada ülevaadet asutuse rahavoogudest erinevate rahastusallikate ning klientide põhiselt;
  • omada ülevaadet töötajate koormusest ja palgatabelist reaalajas;
  • hõlbustada juhtumikorralduslike printsiipide kasutamist asutuse tööprotsessides;
  • kehtestada mitmekesist hinnakirja süsteemi;
  • koostada ja väljastada mõne liigutusega arveid.