Pugu keskkonnana:
  • hõlmab endas mitmekesist õiguste süsteemi, et klientide privaatsus ning õigused oleks maksimaalselt kaitstud;
  • on turvaline - kõik andmed on krüptitud ning tarkvara ülesehitus vastab 2018 mais kehtima hakanud GDPR-i nõuetele;
  • võib olla Pugu OÜ poolt majutatav ja hallatav. Soovi korral saab lahenduse paigaldada ka teise poole poolt hallatavasse infrastruktuuri.
  • varundab kliendi andmed turvaliselt kord ööpäevas ning säilitab tehtud koopiaid vähemalt 7 päeva, kui tegemist on Pugu poolt majutatava infrastruktuuriga.