Pugu keskkonnana:

  • hõlmab endas mitmekesist õiguste süsteemi, et klientide privaatsus ning õigused oleks maksimaalselt kaitstud;
  • on turvaline - kõik andmed ja andmevahetus on krüptitud ning toimub tunnustatud turvasertifikaati kasutades;
  • soovi korral saab piirata arvutite (IP-aadresside) ringi, millelt ühendus on üldse võimalik.
  • võib olla Pugu OÜ poolt majutatav ja hallatav. Soovi korral saab lahenduse paigaldada ka teise poole poolt hallatavasse infrastruktuuri.
  • varundab kliendi andmed turvaliselt kord ööpäevas ning säilitab tehtud koopiaid vähemalt 7 päeva, kui tegemist on Pugu poolt majutatava infrastruktuuriga. See tähendab, et andmed on kaitstud varguse ja juhusliku hävimise eest (nt vargus, tulekahju) – kuna Teie firma andmed ei asu Teie kontoris, siis pole neid võimalik omandada/kahjustada.