Nõustamisel oleva kliendi osas võimaldab Pugu:
  • kliendi andmete säilitamist;
  • kliendipäeviku (andmestiku) täitmist;
  • kliendile vaba oleva ressursi kasutuse planeerimist ning ülevaadet nõustamisteenuste ja spetsialistide tarbeks kuluva osas;
  • juhtumipõhist ülevaadet kliendile osutatavatest teenustest;
  • ülevaadet koos meenutustesüsteemiga kehtivust kaotama hakkavate oluliste tähtaegade osas;
  • kliendifailide üleslaadimist turvaliselt.