Nõustavale spetsialistile võimaldab Pugu:
  • iseteeninduse abil siseneda töökeskkonda igal ajal ja igal pool;
  • kohtumisi ja koormusi planeerida ühtses asutuse-üleses süsteemis;
  • omada ülevaadet pooleliolevatest tööülesannetest;
  • täita dokumentatsiooni; 

Lisaks veel on võimalik
  • Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse osutamise tarbeks vajalike dokumentide allalaadimine süsteemist;
  • Tööalase rehabilitatsiooniteenuse osutamise tarbeks vajalike dokumentide allalaadimine süsteemist;