Pugu funktsionaalsuse pakett Maksi 

nt kompleksse teenuse haldamiseks nagu SRT, TRT, erihoolekandeteenus jm;
- sisestatud on klient, väljastada saab arveid;
- kliendile osutatud teenused kajastuvad andmestikus sissekannetena;
- Pugu jälgib tegevuskava limiite ja pearaha (n-ö ranged limiidid);
- spetsiifilisemalt saab tööd läbi rahastusperioodi(-de) juhtida ja planeerida juhtumi plaanis (n-ö pehmed limiidid);
- sisaldab detailsemat õiguste jagamist;
- väljastada ja koostada saab vajalikke eksporte;