Pugu funktsionaalsuse pakett Maksi 

nt kompleksse teenuse haldamiseks nagu SRT, TRT, erihoolekandeteenus jm;
- sisestatud on klient, väljastada saab arveid;
- kliendile osutatud teenused kajastuvad andmestikus sissekannetena;
- Pugu jälgib tegevuskava limiite ja pearaha (n-ö ranged limiidid);
- spetsiifilisemalt saab tööd läbi rahastusperioodi(-de) juhtida ja planeerida juhtumi plaanis (n-ö pehmed limiidid);
- sisaldab detailsemat õiguste jagamist;
- väljastada ja koostada saab vajalikke eksporte;

juhtumipõhise kompleksse teenuse haldamine (SRT, TRT, erihoolekandeteenus jm);
● sisestada saab kliente ning neile kehtivaid rahastusotsuseid koos limiitidega - Pugu jälgib tegevuskava limiite ja pearaha (n-ö ranged limiidid) ning ei lase nendest rohkem teenust sisestada;
● spetsiifilisemalt saab tööd läbi rahastusperioodi(-de) juhtida ja planeerida juhtumi plaanis (n-ö pehmed limiidid), mis viitavad soovituslikule töömahule, kuid millest saab vajadusel ka rohkem või vähem teenust osutada;
● kliendile osutatud teenused kajastuvad andmestikus sissekannetena;
● kliendipõhiselt teenuse aruannete loomine, millega kinnitatakse ka antud teenuskuu ära, et spetsialistid rohkem teenust sisestada ei saaks kui väljastatavale aruandele ja arvele müügiartiklitena kirja läheb;
● e-arveldaja kaudu arvete edastamine rahastajale; 
● kompleksne õiguste süsteem, kus kliendiandmeid näevad ainult selleks otsest põhjust omavad isikud (vastupidiselt nt kõikidele spetsialistidele);
● väljastada ja koostada saab vajalikke teenuse osutamisega kaasnevaid
dokumente (eksporte);
● kliendile osutatavad teenusseansid kajastuvad samaaegselt kliendi andmestikus, spetsialisti koormusplaanis ning vastavates kalendrites (ruumikalender, spetsialisti kalender jne);
● spetsialistide koormusplaan (menüüvaade "Töö sisestamine") annab
nõustajatele võimaluse plaanida oma igakuist koormust - näha on võimalikud,
kokku lepitud ning tehtud tunnid - ning salvestada süsteemi kliendikohtumisi;
● kliendiseansside töömahud kajastuvad automaatselt juhirollis olevatele isikutele tööaja arvestuses, vaates avanev tabel on eksporditav;
● juhil on võimalik määrata üldtöö-liike ning töötajatel antud liikide alla ka töötatud aega salvestada - viimane peegeldub samuti tööaja arvestuses;
● asutuse üleselt on võimalik näha erinevaid aruandeid: sissetulevate
rahavoogude aruanded rahastusallika põhiselt, teenuste struktuuri aruanne (ka protsentuaalselt), sissetoodud raha aruanne, kliendiandmestikke kantud töö töötajapõhiselt; 
● sisaldab detailsemat õiguste jagamist.