Pugu funktsionaalsuse pakett Midi

Pugu tarkvara on Pugu OÜ poolt majutatav ja hallatav lahendus, mis on kättesaadav teie poolt valitud aadressil kujul https://soovitudnimi.pugu.ee .
Asutuse kasutuseesmärgil seadistatud ning Pugu OÜ tarkvara toel üles ehitatud keskkond asub krüpteeritud pilveserveris ning suhtlus sellega toimub üle krüpteeritud kanalite.

Tarkvara funktsionaalsusest - pakett Midi.
● juhtumipõhise kompleksse teenuse haldamine (SRT);
● sisestada saab kliente ning neile kehtivaid rahastusotsuseid koos limiitidega - Pugu jälgib tegevuskava limiite ja pearaha (n-ö ranged limiidid) ning ei lase nendest rohkem teenust sisestada;
● spetsiifilisemalt saab tööd läbi rahastusperioodi(-de) juhtida ja planeerida juhtumi plaanis (n-ö pehmed limiidid), mis viitavad soovituslikule töömahule, kuid millest saab vajadusel ka rohkem või vähem teenust osutada;
● kliendipõhiselt teenuse aruannete loomine, millega kinnitatakse ka antud teenuskuu ära, et spetsialistid rohkem teenust sisestada ei saaks kui väljastatavale aruandele ja arvele müügiartiklitena kirja läheb;
● kompleksne õiguste süsteem, kus kliendiandmeid näevad ainult selleks otsest põhjust omavad isikud (vastupidiselt nt kõikidele spetsialistidele);
● väljastada ja koostada saab vajalikke teenuse osutamisega kaasnevaid
dokumente;
● kliendile osutatavad teenusseansid kajastuvad samaaegselt kliendi andmestikus, spetsialisti koormusplaanis ning vastavates kalendrites (ruumikalender, spetsialisti kalender jne);
● spetsialistide koormusplaan (menüüvaade "Töö sisestamine") annab
nõustajatele võimaluse plaanida oma igakuist koormust - näha on võimalikud,
kokku lepitud ning tehtud tunnid - ning salvestada süsteemi kliendikohtumisi;
● kliendiseansside töömahud kajastuvad automaatselt juhirollis olevatele isikutele tööaja arvestuses, vaates avanev tabel on eksporditav;
● juhil on võimalik määrata üldtöö-liike ning töötajatel antud liikide alla ka töötatud aega salvestada - viimane peegeldub samuti tööaja arvestuses;
● asutuse üleselt on võimalik näha erinevaid aruandeid: sissetulevate
rahavoogude aruanded rahastusallika põhiselt, teenuste struktuuri aruanne (ka protsentuaalselt), sissetoodud raha aruanne, kliendiandmestikke kantud töö töötajapõhiselt.